دکتر مجید اردکانی متخصص کودکان

دکتر مجید اردکانی متخصص کودکان

معرفی

اخذ نوبت دکتر مجید اردکانی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر اردکانی متخصص کودکان:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر مجید اردکانی پزشک متخصص اطفال در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی:

روزهای ویزیت و ساعات کار مطب دکتر مجید اردکانی : شنبه تا چهارشنبه بعد از ظهر