دکتر محمدرضا آیتی متخصص گوش حلق بینی

دکتر محمدرضا آیتی متخصص گوش حلق بینی

میانگین امتیازات

معرفی

اخذ نوبت دکتر محمدرضا آیتی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر محمدرضا آیتی متخصص گوش حلق بینی:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر محمدرضا آیتی پزشک متخصص گوش گلو و بینی در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: