دکتر محمدرضا ساوج متخصص مغز و اعصاب

دکتر محمدرضا ساوج متخصص مغز و اعصاب

معرفی

جهت اخذ نوبت دکتر محمدرضا ساوج تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر محمدرضا ساوج متخصص مغز و اعصاب:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر محمدرضا ساوج متخصص بیماریهای مغز و اعصاب (نورولوژی) در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی:

روزهای ویزیت و ساعات کار مطب دکتر محمدرضا ساوج : شنبه تا چهارشنبه ساعت 16:30 الی 20