دکتر محمدرضا فاطمی متخصص کودکان

دکتر محمدرضا فاطمی متخصص کودکان

معرفی

اخذ نوبت دکتر محمدرضا فاطمی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر فاطمی متخصص کودکان:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر محمدرضا فاطمی پزشک متخصص اطفال در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی:

روزهای ویزیت و ساعات کار مطب دکتر محمدرضا فاطمی : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20