دکتر محمد مصلحی متخصص کودکان

دکتر محمد مصلحی متخصص کودکان

معرفی

اخذ نوبت دکتر محمد مصلحی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر مصلحی متخصص کودکان:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر محمد مصلحی پزشک متخصص اطفال در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی:

روزهای ویزیت و ساعات کار مطب دکتر محمد مصلحی : شنبه تا چهارشنبه بعد از ظهر