دکتر محمود فلاح پور متخصص کودکان

دکتر محمود فلاح پور متخصص کودکان

معرفی

اخذ نوبت دکتر محمود فلاح پور تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر فلاح پور متخصص کودکان:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر محمود فلاح پور پزشک متخصص اطفال در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی:

روزهای ویزیت و ساعات کار مطب دکتر محمود فلاح پور : شنبه تا چهارشنبه ساعت : 16:30 الی 20:30 | پنج شنبه ساعت : 16:30 الی 19:30