دکتر مریم حاجی حسن متخصص مغز و اعصاب

دکتر مریم حاجی حسن متخصص مغز و اعصاب

معرفی

جهت اخذ نوبت دکتر مریم حاجی حسن تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر مریم حاجی حسن متخصص مغز و اعصاب:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر مریم حاجی حسن متخصص بیماریهای مغز و اعصاب (نورولوژی) در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: