دکتر مسعود اعتمادی فر متخصص مغز و اعصاب

دکتر مسعود اعتمادی فر متخصص مغز و اعصاب

معرفی

جهت اخذ نوبت دکتر مسعود اعتمادی فر تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر مسعود اعتمادی فر متخصص مغز و اعصاب:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر مسعود اعتمادی فر متخصص بیماریهای مغز و اعصاب (نورولوژی) در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: