دکتر مهدی قریشی متخصص کودکان

دکتر مهدی قریشی متخصص کودکان

میانگین امتیازات

معرفی

اخذ نوبت دکتر مهدی قریشی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر قریشی متخصص کودکان:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر مهدی قریشی پزشک متخصص اطفال در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی:

روزهای ویزیت و ساعات کار مطب دکتر مهدی قریشی : همه روزه ساعت : 16:30 الی 20:30