دکتر موهبت اله کرمی متخصص کودکان

دکتر موهبت اله کرمی متخصص کودکان

معرفی

اخذ نوبت دکتر موهبت اله کرمی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر کرمی متخصص کودکان:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر موهبت اله کرمی پزشک متخصص اطفال در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی:

روزهای ویزیت و ساعات کار مطب دکتر موهبت اله کرمی : همه روزه ساعت : 9 الی 11 صبح و 5 الی 7 عصر