دکتر ندا کارگهی متخصص آسیب شناسی فک و دهان

دکتر ندا کارگهی متخصص آسیب شناسی فک و دهان

توضیحات

اخذ نوبت دکتر ندا کارگهی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر ندا کارگهی دندانپزشک متخصص آسیب شناسی فک و دهان:

مدرک تحصیلی دندان پزشک محترم دکتر ندا کارگهی متخصص آسیب شناسی فک و دهان در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی:

آمار

3236 بازدید
4 امتیاز
0 مورد علاقه
0 انتشار

ثبت درخواست مدیریت صفحه کسب و کار

آیا این کسب و کار متعلق به شماست؟

ثبت درخواست اعلام مالکیت، بهترین راه جهت استفاده بهینه از خدمات وبسایت