دکتر نرگس عسکری متخصص گوش حلق بینی

دکتر نرگس عسکری متخصص گوش حلق بینی

معرفی

اخذ نوبت دکتر نرگس عسکری تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر نرگس عسکری متخصص گوش حلق بینی:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر نرگس عسکری پزشک متخصص گوش گلو و بینی در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی:


ساعت کاری مطب: روز های شنبه – دوشنبه – چهارشنبه – ساعت 5 عصر الی 8 شب


نوبت دهی با شماره موبایل: هر روز – ساعت 8 صبح الی 8 شب
نوبت دهی با تلفن ثابت: روز های شنبه – دوشنبه – چهارشنبه از ساعت 4:30 عصر الی 8 شب