دکتر نفیسه طغیانی فر متخصص مغز و اعصاب

دکتر نفیسه طغیانی فر متخصص مغز و اعصاب

میانگین امتیازات

معرفی

جهت اخذ نوبت دکتر نفیسه طغیانی فر تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر نفیسه طغیانی فر متخصص مغز و اعصاب:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر نفیسه طغیانی فر متخصص بیماریهای مغز و اعصاب (نورولوژی) در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: