دکتر پریسا امامی متخصص مغز و اعصاب

دکتر پریسا امامی متخصص مغز و اعصاب

معرفی

جهت اخذ نوبت دکتر پریسا امامی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر پریسا امامی متخصص مغز و اعصاب:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر پریسا امامی متخصص بیماریهای مغز و اعصاب (نورولوژی) در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: