دکتر کرم جعفری شریف آبادی متخصص کودکان

دکتر کرم جعفری شریف آبادی متخصص کودکان

معرفی

اخذ نوبت دکتر کرم جعفری شریف آبادی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر جعفری شریف آبادی متخصص کودکان:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر کرم جعفری شریف آبادی پزشک متخصص اطفال در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی:

روزهای ویزیت و ساعات کار مطب دکتر کرم جعفری شریف آبادی : شنبه تا چهارشنبه بعد از ظهر