دکتر کیوان خالق زادگان

دکتر کیوان خالق زادگان

متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی ( اورولوژیست )

میانگین امتیازات

معرفی

دکتر کیوان خالق زادگان متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی ( اورولوژیست )
شماره نظام پزشکی : 28749

سایر اطلاعات :

ساعات کار :

سایر راه های تماس:

تلفن و آدرس دوم:

,