کلینیک دندانپزشکی افضل

کلینیک دندانپزشکی افضل

معرفی

جهت گرفتن نوبت تماس با کلینیک دندانپزشکی افضل


خدمات کلینیک دندانپزشکی افضل:

 • ارتودنسی
 • درمان بیماریهای دهان و دندان
 • درمان بیماری های لثه
 • پاتولوژی
 • پروتز
 • خدمات ترمیمی
 • جراحی دهان و فک و صورت
 • درمان ریشه
 • سلامت دهان
 • دندانپزشکی کودکان
 • رادیولوژی دهان و دندان

 

برنامه حضور پزشکان در کلینیک دندانپزشکی تخصصی افضل:

تخصص

پزشک 

روزهای حضور

ارتودنسی

دکتر سعید نوراللهیان

شنبه – یکشنبه – سه شنبه – پنجشنبه ( عصر )

دکتر فرناز تاجمیر ریاحی

یکشنبه – سه شنبه – چهارشنبه – پنجشنبه ( صبح )

دکتر الهام هرمزی

شنبه – دوشنبه – چهارشنبه

دکتر مانا شمس الدین

شنبه – دوشنبه

دکتر مرضیه کچوئی

یکشنبه – سه شنبه – پنجشنبه ( عصر)

دکتر آیلین احتشامی

دوشنبه – چهارشنبه – پنجشنبه (صبح )

بیماریهای دهان و دندان

دکتر عاطفه توانگر

شنبه – دوشنبه – چهارشنبه

دکتر عادل تابش

انجام مشاوره رایگان دندانپزشکی  – همه روزه عصر

بیماری های لثه

دکتر روح اله ناصری

سه شنبه – پنجشنبه ( عصر)

دکتر نرگس نقش

شنبه – دوشنبه – چهارشنبه

دکتر شیرین رستمی

یکشنبه – پنجشنبه (صبح )

پاتولوژی

دکتر فروز کشانی

یکشنبه – سه شنبه – چهارشنبه

پروتز

دکتر رضا خدادادی

یکشنبه – سه شنبه

دکتر مجید ابوالحسنی

شنبه – پنجشنبه ( عصر)

دکتر حسین کرمانی

دوشنبه – چهارشنبه

ترمیمی

دکتر مائده قاسمی

شنبه – دوشنبه – چهارشنبه

دکتر لاله داودی

یکشنبه – سه شنبه – پنجشنبه ( عصر)

دکتر آزاده فرهادی

شنبه – سه شنبه – چهارشنبه

دکتر مهدی علیزاده

یکشنبه – دوشنبه

دکتر ابراهیم عطائی

دوشنبه

جراحی دهان و فک
و صورت

دکتر داریوش هاشمی نیا

شنبه – دوشنبه – چهارشنبه

دکتر محمد حسن سمندری

یکشنبه – سه شنبه

دکتر هادی مشکل گشا

یکشنبه – سه شنبه – پنجشنبه ( عصر)

دکتر شهروز مومنی

پنجشنبه ( صبح )

درمان ریشه

دکتر سید امیر موسوی

شنبه – دوشنبه

دکتر علی غزلگو

دوشنبه – چهارشنبه

دکتر ندا شکرچی زاده

یکشنبه – سه شنبه

دکتر سید محمد ترابی زاده

شنبه – یکشنبه – چهارشنبه – پنجشنبه (صبح )

دکتر فهیمه رضوی

شنبه – دوشنبه

دکترمریم شفیعی

پنجشنبه ( صبح و عصر )

دکتر امیر ارسلان نوابی

سه شنبه – پنجشنبه ( عصر)

سلامت دهان

دکتر زهرا سید معلمی

شنبه – دوشنبه – چهارشنبه

کودکان

دکتر مریم حاج احمدی

یکشنبه – سه شنبه

دکتر نرجس امرالهی

شنبه – دوشنبه

دکتر کیانا صالح زاده

یکشنبه – چهارشنبه

دکتر ساناز ضیائی

یکشنبه – سه شنبه – پنجشنبه ( عصر)

دکتر زهرا انشائی

پنجشنبه ( عصر )

دکتر مرضیه مسکین

سه شنبه – پنجشنبه ( صبح )

رادیولوژی

دکتر احسان حکمتیان

شنبه – یکشنبه – دوشنبه – سه شنبه 

چهارشنبه – پنجشنبه ( صبح و عصر )