کلینیک نیوشا

معرفی

جهت گرفتن نوبت تماس با کلینیک تخصصی نیوشا


خدمات کلینیک تخصصی پوست مو و لیزر نیوشا اصفهان:

دستگاه های کلینیک تخصصی نیوشا اصفهان:

  • دستگاه Alex ویژه لیزر موهای زائد
  • دستگاه RF nideling
  • دستگاه Co2 Fractional
  • دستگاه واتر جت
  • دستگاه IPL
  • دستگاه Q Swith
  • دستگاه هایفو یا Dobblo

پزشکان کلینیک زیبایی نیوشا اصفهان:

ساعات حضور پزشکان کلینیک زیبایی نیوشا اصفهان:

شنبه
پزشکساعت حضور
دکتر ندا ادیبی9 الی 16
دکتر امیر حسین سیادت15 الی 21
یکشنبه
پزشکساعت حضور
دکتر مسعود شوشتری9:30 الی 11:30
دکتر ابوالفضل جویا15 الی 21
دوشنبه
پزشکساعت حضور
دکتر محمد رضا خرازی8 الی 10
دکتر حمید رضا سهرابی9 الی 11
دکتر سعید نوایی9 الی 13
دکتر امیر حسین سیادت16 الی 21
دکتر فاطمه عندلیب16 الی 21
سه شنبه
پزشکساعت حضور
دکتر ندا ادیبی9 الی 13
دکتر ابوالفضل جویا15 الی 21
چهارشنبه
پزشکساعت حضور
دکتر محمد صفا زاده8 الی 10
دکتر ندا ادیبی16 الی 21
پنج شنبه
پزشکساعت حضور
دکتر فریبا ایرجی9 الی 12
دکتر فاطمه محقق10 الی 12
دکتر ابوالفضل جویا15 الی 21
دکتر پیمان پیشگاهی15 الی 17