دکتر احمد پوره متخصص قلب و عروق

دکتر احمد پوره متخصص قلب و عروق

معرفی

اخذ نوبت دکتر احمد پوره تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر احمد پوره پزشک متخصص قلب و عروق:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر احمد پوره پزشک متخصص قلب و عروق در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی:


کلینیک ها و بیمارستان هایی که دکتر پوره در آن ها حضور می یابند:

(جهت اخذ نوبت کلینیک یا بیمارستان مربوطه، با لمس نام آن به صفحه اختصاصی آن مراجعه فرمایید)