دکتر ایرج شمسی متخصص قلب و عروق

دکتر ایرج شمسی متخصص قلب و عروق

معرفی

اخذ نوبت دکتر ایرج شمسی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر ایرج شمسی متخصص قلب و عروق:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر ایرج شمسی پزشک متخصص قلب و عروق در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی:

روزهای ویزیت و ساعات کار مطب دکتر ایرج شمسی : دوشنبه ها و چهارشنبه ها 17 الی 20