دکتر حسن ابن الشهیدی متخصص قلب و عروق

دکتر حسن ابن الشهیدی متخصص قلب و عروق

معرفی

اخذ نوبت دکتر حسن ابن الشهیدی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر حسن ابن الشهیدی متخصص قلب و عروق:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر حسن ابن الشهیدی پزشک متخصص قلب و عروق در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: