دکتر حمید شمس الکتابی متخصص قلب و عروق

دکتر حمید شمس الکتابی متخصص قلب و عروق

معرفی

اخذ نوبت دکتر حمید شمس الکتابی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر حمید شمس الکتابی متخصص قلب و عروق:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر حمید شمس الکتابی پزشک متخصص قلب و عروق در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی:

روزهای ویزیت و ساعات کار مطب دکتر حمید شمس الکتابی : همه روزه بجز دوشنبه و پنج شنبه بعد از ظهر