دکتر سعید شفیعی متخصص قلب و عروق

دکتر سعید شفیعی متخصص قلب و عروق

میانگین امتیازات

معرفی

اخذ نوبت دکتر سعید شفیعی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر سعید شفیعی متخصص قلب و عروق:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر سعید شفیعی پزشک متخصص قلب و عروق در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: