دکتر علی بلوریان متخصص قلب و عروق

دکتر علی بلوریان متخصص قلب و عروق

میانگین امتیازات

معرفی

اخذ نوبت دکتر علی بلوریان تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر علی بلوریان متخصص قلب و عروق:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر علی بلوریان پزشک متخصص قلب و عروق در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: