دکتر علی نصری نصرآبادی متخصص قلب و عروق

دکتر علی نصری نصرآبادی متخصص قلب و عروق

توضیحات

اخذ نوبت دکتر علی نصری نصرآبادی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر علی نصری نصرآبادی متخصص قلب و عروق:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر علی نصری نصرآبادی پزشک متخصص قلب و عروق در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی:

آمار

7583 بازدید
4.2 امتیاز
23 بار نشان شده
11 بار منتشر شده

نقشه دسترسی

ثبت درخواست مدیریت صفحه کسب و کار

آیا این کسب و کار متعلق به شماست؟

ثبت درخواست اعلام مالکیت، بهترین راه جهت استفاده بهینه از خدمات وبسایت