دکتر علی کاظمی متخصص قلب و عروق

دکتر علی کاظمی متخصص قلب و عروق

میانگین امتیازات

معرفی

اخذ نوبت دکتر علی کاظمی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر علی کاظمی متخصص قلب و عروق:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر علی کاظمی پزشک متخصص قلب و عروق در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی:

روزهای ویزیت و ساعات کار مطب دکتر نام : شنبه – دوشنبه – چهارشنبه ساعت 17 تا 20