دکتر منصوره مومن هروی متخصص عفونی

دکتر منصوره مومن هروی متخصص عفونی

معرفی

جهت اخذ نوبت دکتر منصوره مومن هروی و مشاهده آدرس و تلفن مطب دکتر هروی به صفحه زیر مراجعه کنید:

بيمارستان شهيد بهشتی کاشان


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر منصوره مومن هروی پزشک متخصص عفونی :

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر منصوره مومن هروی پزشک متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی:

عضو هيئت علمي مركز مطالعات وتوسعه آموزش پزشكي