دکتر بهروز عطائی متخصص عفونی

دکتر بهروز عطائی متخصص عفونی

معرفی

جهت اخذ نوبت دکتر بهروز عطائی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر بهروز عطائی متخصص عفونی :

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر بهروز عطائی پزشک متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی:

 


آشنایی با بهترین دکتر عفونی اصفهان


آشنایی با بهترین متخصص عفونی اصفهان 


آشنایی با پزشکان متخصص عفونی در اصفهان 


بانک اطلاعات مشاغل اصفهان  


طراحی سایت در اصفهان