دکتر عباس قناعت متخصص پوست و مو

دکتر عباس قناعت متخصص پوست و مو

معرفی

جهت گرفتن نوبت دکتر عباس قناعت تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر عباس قناعت پزشک متخصص پوست و مو:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر عباس قناعت پزشک متخصص بیماری های پوست و مو – درماتولوژی در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: