دکتر اسماعیل رفیعی متخصص پوست و مو

دکتر اسماعیل رفیعی متخصص پوست و مو

میانگین امتیازات

معرفی

جهت گرفتن نوبت دکتر اسماعیل رفیعی تماس با مطب


سوابق و مدارک تحصیلی دکتر اسماعیل رفیعی پزشک متخصص پوست و مو:

مدرک تحصیلی پزشک محترم دکتر اسماعیل رفیعی پزشک متخصص بیماری های پوست و مو – درماتولوژی در اصفهان مطابق وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی: